carregant FADA   ..
  federació d'associacions per a l'adopció.
  associacions