carregant FCD   ..
  federació catalana d'associacions d'ajuda al drogodependent.
  associacions