carregant ACSAR   ..
  solidaritat i ajuda als refugiats.
  solidaritat