carregant Catedral de Girona   ..
  l'edifici més emblemŕtic de la ciutat.
  oci i temps lliure