carregant Rocafort   ..
  l'esportiu de l'Eixample.
  activitats extraexcolars