carregant Anti Gimnasia   ..
  per a cončixer el nostre cos i despertar zones mortes i desconegudes.
  salut