carregant Museu de Badalona   ..
  museu que explica la histÚria de la ciutat.
  museus