carregant Museu de la Medicina   ..
  histÚria de la medicina de Catalunya.
  museus